fbpx

 Giá nội thất gỗ công nghiệp với lõi MFC chống ẩm

 
DVT MFC
Melamine Laminate Sơn trắng Acrylic
Tủ Quần Áo m2 2,650,000 3,150,000 3,200,000 3,750,000
Bàn Làm Việc cái 3,300,000 3,600,000 3,600,000 4,100,000
Bàn Trang Điểm + KG cái 3,800,000 4,100,000 4,100,000 4,400,000
Giường Ngủ

(1600 x 2000)

cái 5,700,000 Tuỳ Số Laminate Tuỳ Số sơn trắng Tuỳ Số Acrylic
cái 6,950,000 7,250,000 7,250,000 7,500,000
Tủ đầu giường cái 1,300,000 1,500,000 1,500,000 1,600,000
Tủ Bếp Trên md 2,650,000 2,900,000 2,900,000 3,500,000
Tủ Bếp Dưới md 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,900,000
Kệ Tivi md 1,870,000 2,000,000 2,000,000 2,250,000
Tủ Giày m2 2,800,000 3,100,000 3,100,000 4,000,000
Vách Ốp Tường m2 1,500,000 1,900,000
Vách CNC m2 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Thùng Ốp Lavabo md 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,900,000

 bảng giá nội thất MFC với các loại bề mặt

 Giá nội thất gỗ công nghiệp với lõi MFC chống ẩm

 
 SP DVT MFC
Melamine Laminate Sơn trắng Acrylic
Tủ Quần Áo m2 2,650,000 3,150,000 3,200,000 3,750,000
Bàn Làm Việc cái 3,300,000 3,600,000 3,600,000 4,100,000
Bàn Trang Điểm + KG cái 3,800,000 4,100,000 4,100,000 4,400,000
Giường Ngủ

(1600 x 2000)

cái 5,700,000 Tuỳ Số Laminate Tuỳ Số sơn trắng Tuỳ Số Acrylic
cái 6,950,000 7,250,000 7,250,000 7,500,000
Tủ đầu giường cái 1,300,000 1,500,000 1,500,000 1,600,000
Tủ Bếp Trên md 2,650,000 2,900,000 2,900,000 3,500,000
Tủ Bếp Dưới md 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,900,000
Kệ Tivi md 1,870,000 2,000,000 2,000,000 2,250,000
Tủ Giày m2 2,800,000 3,100,000 3,100,000 4,000,000
Vách Ốp Tường m2 1,500,000     1,900,000
Vách CNC m2 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Thùng Ốp Lavabo md 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,900,000

 bảng giá nội thất MFC với các loại bề mặt

Bảng giá nội thất gỗ công nghiệp MDF chống ẩm

 SP Kích thước  ĐVT  MDF
 Melamine  Melamin  + Sơn    Acrylic
Tủ Quần Áo m2 2,900,000 3,450,000 4,050,000
Bàn Làm Việc 1000 x 600 x 750H cái 3,600,000 3,900,000 4,200,000
Bàn Trang Điểm 1200 x 450 x 1500H cái 4,100,000 4,400,000 4,700,000
Giường Ngủ

(1600 x 2000) 

Không có hộc kéo cái 5,950,000 Tuỳ Số Lượng Sơn Tuỳ Số Acrylic
Có Hộc Kéo cái 7,350,000 8,100,000 8,300,000
Tủ đầu giường 450 x 400 x 450H cái 1,400,000 1,600,000 1,700,000
Tủ Bếp Trên xâu 400 x cao 800 md 2,800,000 3,100,000 3,700,000
Tủ Bếp Dưới 600 x 810 md 3,500,000 3,700,000 4,100,000
Kệ Tivi 400 x 200H md 1,970,000 2,100,000 2,350,000
Tủ Giày m2 3,100,000 3,400,000 4,200,000
Vách Ốp Tường m2 1,500,000 1,950,000
Vách CNC m2 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Thùng Ốp Lavabo md 3,500,000 3,700,000 4,100,000

 bảng giá nội thất MDF phủ Melamine, Acrylic và MDF sơn

 SP  Kích thước ĐVT  MDF
 Laminate  Veneer Sồi  Sơn Toàn Bộ  Venneer Sồi + Gỗ
Tủ Quần Áo m2 3,450,000 4,300,000 4,300,000 5,200,000
Bàn Làm Việc 1000 x 600 x 750H cái 3,900,000 4,300,000 4,200,000 5,700,000
Bàn Trang Điểm 1200 x 450 x 1500H cái 4,400,000 4,800,000 4,950,000 6,200,000
Giường Ngủ

(1600 x 2000) 

Không có hộc kéo cái Tuỳ Số Laminate 7,500,000 7,300,000 10,500,000
Có Hộc Kéo cái 7,800,000 9,200,000 8,900,000 12,500,000
Tủ đầu giường 450 x 400 x 450H cái 1,600,000 1,800,000 1,900,000 2,200,000
Tủ Bếp Trên xâu 400 x cao 800 md 3,100,000 3,500,000 3,500,000 4,500,000
Tủ Bếp Dưới 600 x 810 md 3,700,000 3,900,000 3,900,000 4,850,000
Kệ Tivi 400 x 200H md 2,100,000 2,300,000 2,300,000 2,400,000
Tủ Giày m2 3,400,000 4,300,000 4,300,000 5,200,000
Vách Ốp Tường m2 1,800,000 1,900,000 1,800,000
Vách CNC m2 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
Thùng Ốp Lavabo md 3,700,000 3,900,000 3,900,000 4,850,000

 bảng giá nội thất MDF phủ Laminate, veneer sồi, sơn trắng và MDF veneer kết hợp gỗ

Giá nội thất gỗ sồi

  Kích thước  ĐVT  Gỗ Tự Nhiên
Gỗ Ghép Sồi  + Gỗ Sồi Gỗ 100% Gỗ Xoan Đào
Tủ Quần Áo m2 5,500,000
Bàn Làm Việc 1000 x 600 x 750H cái 6,200,000
Bàn Trang Điểm  1200 x 450 x 1500H cái 6,500,000
Giường Ngủ

(1600 x 2000) 

Không có hộc kéo cái 10,800,000 12,000,000
Có hộc kéo cái 12,800,000 14,000,000
Tủ đầu giường 450 x 400 x 450H cái 2,300,000
Tủ Bếp Trên xâu 400 x cao 800 md 4,800,000 5,300,000
Tủ Bếp Dưới 600 x 810 md 5,150,000 6,300,000
Kệ Tivi 400 x 200H md 2,500,000 3,200,000
Tủ Giày m2 5,500,000
Vách CNC m2 2,700,000 2,700,000
Thùng Ốp Lavabo md 5,150,000

 giá thi công nội thất gỗ sồi ( gỗ tự nhiên)

Báo giá tủ bếp gỗ Gõ

  SP ĐV Đơn giá
Tủ bếp gỗ gõ 100% Tủ bếp trên md 9,000,000
Tủ bếp dưới md 10,000,000
Tủ bếp thùng gỗ gõ ghép, cánh gỗ Gõ Tủ bếp trên md 7,000,000
Tủ bếp dưới md 8,000,000

BÁO GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ

PHẦN THÔ
Thạch cao 185,000
Sơn nước 95,000
Giấy dán tường 1,500,000
Kính bếp 1,200,000
Đá bếp 2,200,000
Sàn gỗ tự nhiên 1,200,000
Sàn gỗ CN 380,000


Lưu ý:

Gọi điện thoại
0981.565.818
Chat Zalo